Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Potvrdenia

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Prístup k informáciám obsiahnutým v archívnych dokumentoch uložených v archíve je možný hlavne dvomi spôsobmi – podaním žiadosti o poskytnutie správnej informácie alebo vyžiadaním si archívnych dokumentov na bádanie.

Prístup k archívnym dokumentom na základe podanej žiadosti sa umožňuje vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov – tzv. správne informácie. Žiadateľ v žiadosti uvedie: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého a prechodného pobytu, číslo preukazu totožnosti, údaje o požadovanom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom a vyhlásenie či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom, alebo vlastníkom archívnych dokumentov (viď sekciu Tlačivá a žiadosti na stiahnutie ).

Prístup k informáciám obsiahnutým v archívnych dokumentoch je možné aj osobným nahliadnutím – bádaním. Bádateľ môže požiadať o spoplatnené vyhotovenie xerokópií archívnych dokumentov (viď sekciu Cenník služieb a správnych poplatkov).

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]