Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Štátny archív v Prešove - pracovisko Archív Poprad - pracovníci

PhDr. Božena Malovcová

Sobotské námestie 18, 058 01 Poprad
Telefón 052/773 06 40
Fax 052/789 49 02

PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., archivárka - správne informácie, bádateľňa

Sobotské námestie 18, 058 01 Poprad
Telefón 052/776 93 24
Fax 052/789 49 02

Ing. Marta Bednárová, archivárka - predarchívna starostlivosť

Sobotské námestie 18, 058 01 Poprad
Telefón 052/776 93 24
Fax 052/789 49 02

Ing. Darina Javorská, archivárka - správne informácie

Sobotské námestie 18, 058 01 Poprad
Telefón 052/776 93 24
Fax 052/789 49 02

Ing. Martina Šlampová, archivárka - správne informácie, knižnica

Sobotské námestie 18, 058 01 Poprad
Telefón 052/776 93 24
Fax 052/789 49 02

Mgr. Ingrid Janigová, archivárka - správne informácie, bádateľňa

Sobotské námestie 18, 058 01 Poprad
Telefón 052/776 93 24
Fax 052/789 49 02

e-mail: archiv.po.pp@minv.sk