Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Aktuálne informácie


:


Ako majú obce, mestá a vyššie územné celky postupovať pri zverejňovaní zmlúv?
08. 02. 2011

V zmysle noviel zákona o slobodnom prístupe k informáciám a  Občianskeho zákonníka, ktoré sú účinné od 1. januára 2011, sú orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie, ale aj obce, mestá a vyššie územné celky povinné sprístupňovať zmluvy, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými financiami...

Poslanci schválili právny rámec pre vedenie elektronických systémov na správu registratúry
08. 02. 2011

Podnetom na vypracovanie návrhu novely zákona č. 395/2002 Z. zo archívoch a registratúrach sú úlohy Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť Slovenskej republiky a úlohy Akčného plánu na roky 2008 až 2013 - správu o ich plnení schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 283 z 15. apríla...

Ministerstvo vnútra vydalo katalógy vojnových hrobov
26. 01. 2011

MV SR vydalo „Katalóg vojnových hrobov príslušníkov Červenej armády padlých v období 2. svetovej vojny pochovaných na území SR“ (jpg., 61,3 kB) a „Katalóg vojnových hrobov padlých nemeckých vojakov v období 1. a 2. svetovej vojny pochovaných na území SR“ (jpg., 59,2 KB). Katalógy vyšli...

Vláda schválila postup pri analyzovaní činností a efektívnosti verejnej správy
13. 01. 2011

Vláda Slovenskej reubliky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala uskutočniť kroky smerujúce k zoštíhleniu a zefektívneniu verejnej správy.  Ministerstvo vnútra preto vypracovalo Osnovu analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy spolu s návrhom príslušných opatrení. Výsledkom...

Od 1. januára 2011 nastali zmeny v poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR
04. 01. 2011

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1. 1. 2011 môžu jednotlivé rezorty poskytovať dotácie vo svojej vecnej pôsobnosti len na základe osobitného zákona. Ministerstvo vnútra doteraz poskytovalo dotácie:   na úseku prevencie kriminality podľa zákona č....

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR