Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Ľuďom utekajúcim pred vojnou ministerstvo vnútra zabezpečuje núdzové ubytovanie

03. 05. 2022

mala-ukrajinka-ilustr

Ministerstvo vnútra od začiatku konfliktu na Ukrajine aktívne pomáha ľuďom utekajúcim pred vojnou. Po prekročení hranice sú utečenci nasmerovaní primárne do veľkokapacitného centra (VKC) v Michalovciach či Humennom, kde mohli doteraz požiadať o štatút dočasného útočiska. VKC v Humennom od zajtra bude v tzv. stand-by režime. Ak odídenci nenavštívia VKC v Michalovciach, resp. Humennom a pokračujú do vnútrozemia, o dočasné útočisko môžu požiadať  aj vo veľkokapacitných centrách v Žiline, Nitre alebo Bratislave.

„V každom veľkokapacitnom centre je im ponúknutá možnosť získať štatút dočasného útočiska, je im poskytnuté občerstvenie, možnosť odpočinku, zdravotná, sociálna a humanitárna pomoc," uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec.

Pracovníci vo VKC zároveň zisťujú, či odídenci plánujú zotrvať na území SR, alebo cez naše územie len tranzitujú do iných krajín.

„V prípade, ak by veľkokapacitné registračné centrá v Michalovciach a Humennom neboli schopné registrovať prichádzajúcich, aktivovali by sa ubytovacie kapacity v ich bezprostrednej blízkosti - ako stanový tábor pri Záchrannej brigáde HaZZ Humennom a stanový tábor v Michalovciach," vysvetlil šéf rezortu vnútra R. Mikulec.

V prípade, ak sa odídenci rozhodnú zotrvať na území SR, je im ponúknuté núdzové ubytovanie. Okresné úrady vydali príkazy na zriadenie núdzových ubytovaní napríklad v telocvičniach či kultúrnych domoch a podobne s kapacitou minimálne 50 lôžok v rámci okresu. V uvedenom zariadení sa môžu utečenci zdržiavať maximálne 10 dní. Počas tejto doby ich oslovuje miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny s možnosťami, ktoré ponúka sociálny systém. Majú možnosť požiadať o štatút dočasného útočiska, ak o neho nepožiadali vo VKC, je im poskytnutá strava, zdravotná, sociálna a humanitárna pomoc.

Po získaní štatútu dočasného útočiska je utečencom za pomoci pracovníkov okresných úradov prostredníctvom rezervačného systému BOOKIO, ktorý je v gescii ministerstva dopravy, vyhľadávané ubytovanie u občanov, v penziónoch, hoteloch, ubytovniach a pod., ktorí dobrovoľne ponúkli ubytovacie kapacity.

Ministerstvo vnútra má k dispozícii taktiež vlastné ubytovacie kapacity mimo systému Bookio. Ide o vlastné účelové zariadenia v Košiciach a Bratislave, záchytné tábory Migračného úradu Ministerstva vnútra SR či humanitárne centrum v Gabčíkove. K dispozícii sú tiež kapacity Košického samosprávneho kraja a ministerstva financií.

 Kapacity zariadení:

 • Záchytný tábor Humenné: 400 osôb
 • Záchranná brigáda HaZZ /stanové mestečko/ Humenné: 350 osôb
 • Záchytný tábor Opatovská Nová Ves: 136 osôb
 • Záchytný tábor Rohovce: 120 osôb
 • IVES Košice: 44 osôb
 • Košický samosprávny kraj: 1174 osôb
 • Ministerstvo financií SR: 258 osôb
 • Ubytovňa Gabčíkovo: 750 osôb
 • Stanový tábor Michalovce: 200 osôb

Ministerstvo vnútra poskytuje príspevok za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska, ktorého vyplácanie upravuje aktuálna novela zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle, účinná od 30. marca 2022. 
Pre podnikateľské subjekty príspevok za ubytovanie osôb poskytuje ministerstvo dopravy na základe zákona o podpore cestovného ruchu.

V prípade, ak utečenci nedokážu hradiť náklady spojené s ubytovaním, stravovaním, zdravotnou starostlivosťou a pod., musia požiadať o štatút dočasného útočiska, v takom prípade sú im náklady preplácané.

Pri následnom dlhodobejšom ubytovaní a integrácii utečencov ministerstvo vnútra poskytuje súčinnosť ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

 • e-služby MV SR
  Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR