Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Medzinárodný seminár o zneužívaní zhromažďovacieho práva extrémistami

21. 01. 2014

extremista

Problémy, výzvy a riešenia pri zvládaní verejných zhromaždení s extrémistickým prvkom boli hlavnými témami odborného seminára s medzinárodnou účasťou. Podujatie sa konalo  16. januára 2014 a pripravil ho Odbor prevencie kriminality MV SR. Vyše 40 zástupcov  slovenskej i českej  polície, štátnej správy, samosprávy, akademickej a expertnej obce sa zhodlo na tom, že zneužívanie zhromažďovacieho práva extrémistami predstavuje vážny problém, ktorému je potrebné venovať adekvátnu pozornosť a hľadať spoločné riešenia.

Potrebu zorganizovať  seminár s touto problematikou si vyžiadali trendy v okolitých krajinách, ako napríklad protirómske pochody v ČR spojené s útokmi na políciu, pochody nacionalistov Poľsku spojené s rozsiahlymi výtržnostiami, nárast počtu verejných zhromaždení, na ktorých dochádza k narušovaniu verejného poriadku a tiež pripravovaná novelizácia zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v ČR. Rovnaký zákon má totiž aj SR.

Seminár "Verejné zhromaždenia a extrémizmus

Zľava: riaditeľ odbor poriadkovej polície PPZ Jozef Olekszy, generálny riaditeľ SVS MV SR Adrian Jenčo a riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin

Seminár  „Verejné zhromaždenia a extrémizmus“ otvorili riaditeľ odboru poriadkovej polície PPZ Jozef Olekszy, riaditeľ OPK Jozef Halcin a  generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Adrián Jenčo. „Všetci vieme, že extrémizmus a jeho rôzne formy sú v súčasnosti jednou z najväčších hrozieb pre demokratický systém. Vyhranené ideologické postoje v rámci neho vybočujú zo všeobecných demokratických a zákonných noriem. Dnes sa extrémizmus prejavuje veľmi výrazne napríklad aj na športoviskách, ako aj v zameraniach činností rôznych občianskych združení a iných mimovládnych organizácií, ktoré sa snažia dostať rôzne prvky extrémizmu do svojich stanov“, objasnil problematiku A. Jenčo.

Seminár "Verejné zhromaždenia a extrémizmus

Účastníci seminára

 Závery seminára možno zhrnúť nasledovne:

  • potreba komplexnej analýzy potrieb novelizácie zákona o zhromažďovacom práve, pri ktorej môžu byť využité skúsenosti z ČR,
  • vzhľadom na malý počet judikátov z rozhodovacej činnosti súdov v SR zvážiť využitie judikátov českých súdov pri úvahách o novelizácii a uplatňovaní zákona o zhromažďovacom práve,
  • potreba urýchleného spustenia projektu antikonfliktných tímov, ktoré napomáhajú znižovať napätie a konflikty: v súvislosti s verejnými zhromaždeniami sa ukázali  ako veľmi efektívne v krajinách kde fungujú, vrátane ČR,
  • nevyhnutnosť ďalšieho vzdelávania stredného a vyššieho policajného manažmentu, ale i zástupcov samospráv o rôznych aspektoch a praktickej aplikácii zhromažďovacieho práva.
 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR