Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Medzivládna cezhraničná komisia: vzájomné vzťahy Slovenska a Poľska sú nadštandardné

04. 12. 2012

polsko-slovensko-eu-foto-vlajky


V dňoch 28. – 29. novembra 2012 sa v Stropkove uskutočnilo 18. zasadnutie slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.  Poľskej časti predsedal štátny tajomník poľského ministerstva vnútra Piotr Stachańczyk. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MV SR Jozef Buček, ktorý hneď v úvode zdôraznil význam komisie pre celkový rozvoj vzájomných vzťahov v pohraničí, vyzdvihol pôsobenie pracovných skupín a podporil zintenzívnenie ich aktivít s dôrazom na pravidelné stretávanie sa a plnenie konkrétnych cieľov.

Obaja predsedovia sa zhodli, že Slovensko a Poľsko by mali vynaložiť maximálne úsilie pre upevňovanie dobrého obrazu krajín v očiach verejnosti, pretože ten predstavuje dôležitý základ pre ďalší rozvoj hospodárskej a investičnej spolupráce a obchodnej výmeny.

Členovia zasadnutia podporili iniciatívy regionálnych a samosprávnych subjektov, ktorých cieľom je vytvorenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS). Zdôraznili nevyhnutnosť ďalšieho rozvoja dopravnej infraštruktúry, najmä poľského a slovenského úseku Via Carpatia. V rámci cezhraničných dopravných prepojení sa očakáva efektívna súčinnosť v oblasti modernizácie ciest a železníc. Hlavným problémom v rozvoji slovensko-poľskej hospodárskej spolupráce totiž aj naďalej ostáva dopravná infraštruktúra. V nadväznosti na rozvoj dopravy sa hovorilo aj o projekte Infraregtur, ktorého hlavným cieľom je definovať možnosti zvýšenia potenciálu cestovného ruchu.

Členovia slovensko-poľskej medzivládnej cezhraničnej komisie

Zľava - štátny tajomník MV SR Jozef Buček;  štátny tajomník MV Poľskej republiky Piotr Stachańczyk;  tajomníčka komisie Joanna Kapuscinska a Vojvodkyňa Podkarpatskej oblasti Malgorzata Chomycz-Smigielska

 V oblasti sociálnej politiky považuje komisia za potrebné definovať možnosti podpory zamestnanosti a vytváranie pracovných miest u zamestnávateľov v susednom štáte z prostriedkov účelových fondov oboch krajín.

Ďalšou prerokovanou oblasťou bola ochrana životného prostredia a lesné hospodárstvo. Komisia odporučila pokračovať v prácach expertných skupín pre veľké šelmy.

Veľký priestor bol venovaný spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách a živelných pohromách. Spolupráca spočíva v každodenných kontaktoch záchranárskych služieb, spoločných cvičeniach a stážach. Členovia komisie ocenili najmä spoluprácu hasičských útvarov Slovenska a Poľska.

19. zasadnutie slovensko-poľskej komisie sa uskutoční v roku 2013 na území Poľskej republiky.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR