Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2024, štvrtok
 

Ministerstvo vnútra spustilo www.eso-portal.sk pre podnety občanov

23. 06. 2013

eso-printscreen

 V súvislosti s realizáciou reformy verejnej správy ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa) rezort vnútra pripravil platformu na občianske podnety, pripomienky či sťažnosti. Na stránke www.eso-portal.sk môžu občania vyplnením jednoduchého formulára poslať ministerstvu svoje postrehy či námety a takto sa stať spolutvorcami reformy.

 

Hlavným cieľom programu ESO  je vytvorenie dobrej fungujúcej štátnej správy, preto chceme a potrebujeme počuť námety od občanov, podnikateľov ale aj samotných zamestnancov štátnej správy, ktorí sa takto môžu priamo zúčastniť na procese zefektívňovania verejnej správy na Slovensku. Na základe ich skúsenosti pri riešení životných situácií s úradmi nám jednoduchým spôsobom môžu zaslať námety na zjednodušenie niektorých služieb,  pridanie chýbajúcich či zrušenie nadbytočných úkonov zo strany štátu. Relevantné podnety budeme analyzovať a zvážime ich zavedenie do praxe,“ uviedol na margo spustenia portálu Adrián Jenčo, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra.

ESO v skratke

Ministerstvo vnútra pokračuje vo  vytváraní jednotnej štruktúry integrovaných miestnych orgánov štátnej správy tým, že špecializovanú štátnu správu integruje do jedného úradu s názvom okresný úrad. K 1. októbru 2013 vzniknú okresné úrady so sídlami v 72 okresoch v  súlade s územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky (s výnimkou miest Bratislava a mesto Košice, kde bude iba jeden okresný úrad). Inštitút „jedného predstaviteľa vlády na území okresu“ má za cieľ zefektívniť fungovanie verejnej správy a zjednodušiť riadenie mimoriadnych udalostí a iných krízových situácii. Rušené úrady špecializovanej štátnej správy budú po novom fungovať ako príslušné odbory na okresných úradoch s tým, že odvetvový princíp riadenia novovzniknutých odborov na okresných úradoch príslušným ministerstvom či iným ústredným orgánom štátnej správy zostáva zachovaný (to znamená, že MV SR nebude zasahovať do kompetencií ostatných ministerstiev).

Klientske centrá pre občana

Rezort vnútra zároveň vytvára priestor pre efektívnejšie poskytovanie služieb miestnej štátnej správy voči občanom a privátnej sfére. Na vybavovanie agendy s orgánmi štátnej správy budú od budúceho roka slúžiť tzv. klientske centrá. Spolu s fyzickým budovaním kontaktných miest rezort vnútra intenzívne pracuje na elektronizácii verejnej správy a realizácii služieb e-Governmentu tak, aby občan dosiahol pri vybavovaní svojich záležitostí úsporu času, peňazí a nebol orgánmi štátnej správy neprimerane zaťažovaný zháňaním údajov, ktoré už iný orgán štátnej správy k dispozícii má.

Občania vs. úrady po 1. 10. 2013

Po 1. 10. 2013 si občania budú môcť svoje požiadavky na úrady riešiť na miestne príslušnom okresnom úrade – na príslušnom odbore s tým, že od Nového roka postupne im budú na vybavovanie občianskej agendy k dispozícii klientske centrá. K 1. januáru 2014 sa plánuje otvoriť 14 klientskych centier s tým, že postupne budú do prevádzky uvádzané ďalšie s cieľom mať minimálne jedno klientske centrum na okres. V mestách, kde je otvorenie klientskeho centra v štádiu prípravy, budú aj naďalej pre občanov a ich kompletnú agendu  k dispozícii okresné úrady.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR