Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Pomoc sociálne slabším rodinám - aktuality

04. 11. 2015

deti-ilustr

Letné tábory pre deti predstavovali začiatok projektu pomoci sociálne slabším rodinám. Pokračovaním projektu sú rekreačné pobyty pre rodiny s nezaopatrenými deťmi a sústredenia pre záujmové a športové združenia zamerané na prácu s deťmi a mládežou.

Aj v tejto časti projektu je základným cieľom pomoc sociálne slabším rodinám a deťom. Rodiny s nezaopatrenými deťmi si môžu užiť pár dní oddychu alebo záujmové združenia rozvíjať svoju záujmovú činnosť v šiestich štátnych zariadeniach Ministerstva vnútra SR zdarma. Krátkodobé pobyty je možné využiť už od konca októbra. Ide o pobyty v dĺžke štyri až sedem dní. Štát hradí ubytovanie a plnú penziu, dopravu si každá rodina alebo organizácia platí sama. Pre záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky, MV SR predbežne vyhradilo kapacitu približne 12-tisíc prenocovaní na pol roka vopred.

V prvom termíne v stredisku Signál Piešťany si pod vedením svojich trénerov športové sústredenie odkrútilo už 8 mladých cyklistov a 24 malých hokejbalistov.  Ministerstvo eviduje množstvo ďalších žiadostí od športových klubov, centier voľného času či folklórnych súborov na termíny, ktoré sú vyhradené pre túto etapu pobytov až do marca budúceho roka.

 Stále čakáme na žiadosti od rodín s nezaopatrenými deťmi. Zatiaľ evidujeme najväčší záujem o pobyt v rekreačnom zariadení Smrekovec na Donovaloch. Zo štatistík Call centra MV SR vyplýva, že občania majú najväčšie obavy z toho, že ich deti nebudú uvoľnené zo školy. V tejto súvislosti podotýkame, že MV SR nemá žiadny dosah na paušálne ospravedlnenie vymeškaných hodín z dôvodu absolvovania rekreácie v rámci sociálneho balíčka vlády SR. Každý rodič musí túto otázku riešiť so školou, ktorú dieťa navštevuje, a podľa jej pravidiel. MV SR aj z tohto dôvodu pripravilo pobyty krátkodobého charakteru

Rodinné pobyty

Podmienkou pridelenia bezplatného poukazu je čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac, ktorý nepresahuje 1,5 násobok životného minima. Druhou podmienkou je, že každé školopovinné dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, si musí riadne plniť školskú dochádzku, aj keby na rekreačný pobyt nebolo prihlásené.

Stačí, ak si rodina stiahne z webového sídla MV SR žiadosť o pobyt, prípadne si ju vyžiada na obecnom/mestskom úrade, okresnom úrade alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.  Je možné vybrať si ľubovoľné zariadenie a termín, ktorý im vyhovuje. Vyplnené a podpísané žiadosti sa zasielajú na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušný k trvalému bydlisku. Príslušné rekreačné zariadenie bude kontaktovať rodiny, ktorým bol bezplatný poukaz pridelený. V prípade, že počet žiadostí na daný termín presiahne kapacitné možnosti rekreačného zariadenia, výber rekreantov bude uskutočnený žrebovaním.

Záujmové a športové združenia

Ide o podporu rozvoja detí a mládeže, ktoré v rámci voľnočasových aktivít vykonávajú niektorú z výchovno-vzdelávacej, záujmovej, umeleckej alebo športovej činnosti. Ministerstvo vnútra SR ponúka možnosť ubytovania a celodennej stravy zdarma pre organizácie, ktoré sa venujú deťom vo veku od 6 do 19 rokov. Pobyty majú charakter mimoškolského viacdenného tematicky zameraného sústredenia ako sú športové a umelecké sústredenia, kreatívne dielne a workshopy, mimoškolské vzdelávacie aktivity a pod. (základné umelecké školy, centrá voľného času, športové kluby, tanečné školy či folklórne súbory).

Deti v tábore

Súčasťou balíčka nie je doprava, pedagogický, odborný či zdravotnícky personál ani materiál na činnosť. Tie si organizátor zabezpečuje na vlastné náklady. Žiadosti je potrebné adresovať na Ministerstvo vnútra SR alebo poslať na adresu: TA.13G4@EKE2FD@. V prípade, že počet žiadostí presiahne kapacitné možnosti, budú pri výbere uprednostnené organizácie pôsobiace v regiónoch s najvyššou mierou evidovanej nezamestnanosti a najpočetnejšou skupinou obyvateľstva, ktorá spĺňa podmienky nároku na dávky v hmotnej núdzi.

V prípade akýchkoľvek otázok je možné volať na bezplatné telefónne číslo Call Centra MV SR 0800 222 222. 

 
 
 
 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR