Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Poradne MV SR pre obete trestných činov v týchto dňoch fungujú najmä online

25. 03. 2020

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR apeluje na občanov, obete a potenciálne obete trestných činov, aby sa v prípade, že ich situácia nevyžaduje osobnú konzultáciu, obracali so svojimi problémami na online poradňu na http://www.prevenciakriminality.sk/.

Na tomto mieste sú pre nich k dispozícii pracovníci informačných kancelárií pre obete trestných činov v každom krajskom meste a tiež pracovníci odboru prevencie kriminality. Upozorňujeme, že problematika vírusu COVID-19 nespadá do tém prevencie kriminality, okrem prípadov, ktoré sa konkrétne týkajú jednotlivých tém alebo obetí trestných činov. 

 Odbor prevencie kriminality sa zaoberá prevenciou obchodovania s ľuďmi, bojom proti extrémizmu, regionálnymi témami, bojom proti korupcii, pomocou seniorom a záležitosťami Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

Všetky informácie a kontakty na jednotlivé krajské kontaktné body sú dostupné na https://prevenciakriminality.sk/p/pomoc-obetiam

Informačné kancelárie pre obete trestných činov sú až do odvolania pre verejnosť otvorené každý pracovný deň od 8:00 do 11:00 hod.


 

MV SR realizuje Národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a uznesenie vlády SR č. 1/2021 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa úradné hodiny podateľne Ministestva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej 22 rušia.

Odporúčame využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR