Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Pripraví sa nová zmluva o štátnej hranici medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

04. 10. 2023

cr-sr-hranica

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štátnej hranici, ktorý vláda schválila v stredu 4. októbra 2023, predložil na rokovanie predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením ministerstva vnútra.

Vypracovanie novej zmluvy je potrebné najmä z dôvodu zjednodušenia schvaľovacieho procesu a sprístupnenia aktualizovaných údajov o štátnej hranici v hraničnom dokumentárnom diele, ktoré je verejne prístupné.

Podstata zmeny spočíva v tom, že hraničné dokumentárne dielo, ktoré je v súčasnosti možné aktualizovať až po ukončení komplexného preskúšania celej štátnej hranice, viac nebude súčasťou medzinárodnej zmluvy.

Z hľadiska obsahu dokumentov k novej zmluve a garancie priebehu hraničnej čiary bude tvoriť prílohy novej zmluvy o štátnej hranici s Českou republikou prehľadná mapa a zoznam súradníc hraničných bodov. Tieto  prílohy považujú obe zmluvné strany za dostatočné, keďže charakter hraničnej čiary je od roku 2011 nepohyblivý.

Hraničné dokumentárne dielo obsahujúce podrobné údaje o priebehu a vyznačení štátnej hranice bude vyhotovované naďalej, ale ako technický dokument hraničnej komisie. Tým sa zjednoduší a výrazne urýchli zverejňovanie aktualizovaných údajov o štátnej hranici.

Zmluva je bilaterálnou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy, ako aj politickou medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 odseku 4 Ústavy Slovenskej republiky, a teda sa vyžaduje súhlas parlamentu pred jej ratifikáciou prezidentkou Slovenskej republiky. Vykonanie obvyklých formálnych úkonov súvisiacich s uzavretím zmluvy zabezpečí rezort vnútra v spolupráci s rezortom diplomacie.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR