Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Slovensko-česká cezhraničná komisia: priestor je nielen na diskusiu, ale aj hľadanie riešení

17. 12. 2012

sk-cz

V Skalici sa 13. decembra 2012 uskutočnilo v poradí už 15. zasadnutie slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Slovenskú delegáciu viedol predseda slovenskej časti komisie, štátny tajomník MV SR Jozef Buček. Komisii spolupredsedal Jiří Vačkář, vrchný riaditeľ sekcie regionálnej politiky Ministerstva pre miestny rozvoj ČR.

Jozef Buček vo svojom úvodnom vystúpení ubezpečil, že vláda SR má záujem udržať historicky sformované nadštandardné vzťahy s Českou republikou. Ďalej konštatoval, že komisia je fórom nielen pre diskusiu o záležitostiach spoločného záujmu, ale aj miestom hľadania riešení aktuálnych otázok. Nosnou témou zasadnutia bola problematika zamestnanosti v prihraničných regiónoch. Komisia odporučila zjednodušiť legislatívu pre cezhraničné zamestnávanie, prehĺbiť spoluprácu EURES poradcov a zamerať sa na spoločné projekty financované z EÚ. Členovia komisie vyzdvihli narastajúci význam slovensko-českej cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu, upozornili však na potrebu zlepšenia služieb.

Ďalšou prerokovanou oblasťou bol Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013 a Fond mikroprojektov. K 31. augustu 2012 bolo v rámci troch výziev predložených 537 projektov, z ktorých bolo schválených 221 projektov v celkovej hodnote 88,3 mil. eur. V súčasnosti prebieha posledná výzva na predkladanie projektov, ktorá bude ukončená k 8. februáru 2013. Predseda českej časti zmiešanej komisie Jiří Vačkář pripomenul význam spoločnej prípravy ďalšieho programovacieho obdobia na roky 2014 – 2020, t.j. Operačného programu cezhraničnej spolupráce, ktorý by mal opäť priniesť do regiónu nemalé finančné prostriedky.

Na záver bol komisii predstavený projekt „Bielokarpatská sklárska výskumno-vývojová a vzdelávacia základňa“, riešený v rámci Operačného programu. Partnermi boli Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Stredná umelecko-priemyslová škola sklárska vo Valašskom Meziříčí a Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe. Cieľom bolo vybudovanie Laboratória RTG fluorescenčnej spektroskopie. Komisii bol prezentovaný aj projektový zámer „Technologický park pre transfer technológií Morava – Záhorie“. Obidva projekty komisia označila ako inšpiráciu aj pre ďalších žiadateľov o podporu z finančných prostriedkov EÚ.

Ďalšie 16. zasadnutie komisie sa uskutoční v druhom polroku 2013 v Českej republike.

Zasadnutie slovensko-českej komisie

Zľava: Pavel Buchta, obchodní rada veľvyslanectva ČR v SR; Jiří Horáček, riaditeľ odboru Európskej územnej spolupráce Ministerstvo pro místní rozvoj; Jiří Vačkár, spolupredseda komisie; Jozef Buček, spolupredseda komisie; Adrián Jenčo, generálny riaditeľ SVS MV SR; Peter Zvara, tajomník komisie a Peter Brňo, veľvyslanec SR v ČR

Zasadnutie komisie

 

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR