Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. marec 2024, nedeľa
 

Slovensko - česká medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu odporučila rezortom zdravotníctva začať rokovania o príprave zmluvy o cezhraničnej spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

28. 09. 2011

Maroš Žilinka, predseda slovenskej časti komisie a Jiří Vackář, predseda českej časti komisie pri podpise Protokolu

Dňa 22. septembra 2011 sa uskutočnilo v Modré u Velehradu v Českej republike 14. zasadnutie Slovensko - českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Slovenskú delegáciu viedol predseda slovenskej časti komisie Maroš Žilinka, štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Českú delegáciu viedol predseda českej časti komisie Jiří Vackář, vrchný riaditeľ sekcie regionálnej politiky Ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky.

K rozhodujúcim bodom rokovania patrila informácia o aktuálnom stave poskytovania zdravotníckej starostlivosti zahraničným občanom v oboch krajinách a vyhodnotenie možností poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti na slovensko - českom pohraničí.

Komisia sa na svojom rokovaní zaoberala aj problematikou cestovného ruchu, aktuálnym stavom Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 a stavom prípravy SR a ČR na programové obdobie 2014+.

Zástupcovia zainteresovaných strán z oblasti zdravotníctva účastníkov rokovania informovali, že súčasná národná legislatíva neumožňuje ani v urgentných prípadoch zásah záchrannej zdravotnej služby na území susedného štátu, ani transport pacienta v stave ohrozujúcom jeho život do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia bez ohľadu na hraničnú čiaru.

"Záchrana života a zdravia našich občanov sú prvoradé, a preto z mojej pozície spolupredsedu komisie osobne podporím prijatie príslušných krokov a opatrení zameraných na riešenie tohto neuspokojivého stavu", uviedol v tejto súvislosti štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Maroš Žilinka.

Rokovanie komisie bolo ukončené slávnostným podpisom protokolu, v ktorom okrem iného komisia odporúča príslušným orgánom na oboch stranách hranice začať v súlade s príslušnou legislatívou EÚ rokovania smerujúce k príprave zmluvy o cezhraničnej spolupráci pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR