Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2023, utorok
 

Udelenie občianstva SR po strate

16. 01. 2015

paragraf

Bývalí štátni občania SR, ktorí stratili štátne občianstvo po 1. januári 1993, môžu požiadať na základe výnimky o udelenie štátneho občianstva SR. Umožňuje to nariadenie Ministerstva vnútra SR o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov, účinné od 1. februára 2015.

Nariadenie MV SR upravuje postup v konaní o udelenie štátneho občianstva SR z dôvodov podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky (osobitné dôvody).

Štátne občianstvo SR udeľuje podľa zákona MV SR na základe písomnej žiadosti. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade SR.

Nariadenie umožňuje získať späť občianstvo SR aj tým ľuďom, ktorí ho stratili získaním cudzieho štátneho občianstva na základe novely zákona o štátnom občianstve z roku 2010. Podľa nariadenia minister vnútra pri rozhodovaní o žiadosti bývalého štátneho občana SR prihliada aj na skutočnosti, ktoré boli dôvodom straty štátneho občianstva SR a na spôsob a podmienky nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva, najmä na existenciu podmienky povoleného, evidovaného alebo registrovaného pobytu v cudzom štáte v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva. V zmysle zákona o štátnom občianstve musí mať žiadateľ tiež povolený pobyt cudzinca na území SR.

Rozhodnutie o žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR musí byť v súlade s podmienkami uvedenými v zákone a medzinárodnoprávnymi záväzkami SR. Na udelenie štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov nie je právny nárok.

 
 
 
 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR