Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. apríl 2024, pondelok
 

Vláda schválila postup pri analyzovaní činností a efektívnosti verejnej správy

13. 01. 2011

urad

Vláda Slovenskej reubliky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala uskutočniť kroky smerujúce k zoštíhleniu a zefektívneniu verejnej správy.  Ministerstvo vnútra preto vypracovalo Osnovu analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy spolu s návrhom príslušných opatrení. Výsledkom uplatňovania bodov osnovy by malo byť získanie informácií a údajov potrebných na posúdenie ukazovateľov organizácie a činnosti verejnej správy.

Na základe výsledkov analýzy bude možné porovnať kvalitu a frekventovanosť štátnej správy, vrátane preneseného výkonu štátnej správy. Prijmú sa opatrenia v niekoľkých oblastiach, ktorými sa vláda zameria na racionalizáciu štruktúr verejnej správy, spresnenie je kompetencií a tiež odbyrokratizovanie služieb fyzickým aj právnickým osobám. Výsledky analýzy budú využité aj pri komunálnej reforme.

Základné členenie osnovy analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy:

 • postavenie a pôsobnosť orgánov verejnej správy
 • frekventovať a kvalita výkonu štátnej správy
 • riadiaca a kontrolná činnosť
 • personálne, finančné a priestorové zabezpečenie orgánov verejnej správy
 • informatizácia jednotlivých úsekov verejnej správy
 • výkon štátnej správy v pôsobnosti orgánov územnej samosprávy
 • výkon originálnych pôsobností orgánov územnej samosprávy
 • ďalšie vzdelávanie zamestnancov verejnej správy
 • vytypovanie hlavných problémov jednotlivých úsekov verejnej správy
 • návrh opatrení v jednotlivých oblastiach verejnej správy.

Analyzovať sa bude obdobie dod 1. januára 2007 do 31. decembra 2009. Analýzy vykonajú ústredné orgány štátnej správy - svoje súhrnné správy s návrhom opatrení odovzdajú ministerstvu vnútra, ktoré vypracuje súhrnnú správu. Tú potom prerokuje vláda.

 

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

 • e-služby MV SR
  Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR