Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

Zasadala slovensko-bavorská komisia

17. 04. 2015

20. zasadnutie Slovensko-bavorskej komisie

V rámci dlhodobej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Slobodným štátom Bavorsko organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v dňoch 14.-16. apríla v Bratislave 20. zasadnutie Slovensko-bavorskej komisie. 

Podujatie sa konalo v spolupráci a za účasti predstaviteľov  Ministerstva vnútra – sekcie verejnej správy a Prezídia policajného zboru, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstva kultúry, Ministerstva životného prostredia,  Ministerstva hospodárstva a Justičnej akadémie SR. Bavorskú delegáciu tvorili zástupcovia Bavorskej štátnej kancelárie a rezortov vnútra, spravodlivosti, hospodárstva, životného prostredia ako aj Obchodnej a priemyselnej komory. Táto platforma slúži najmä na posilnenie vzájomných vzťahov a dohodnutie priebehu ďalšej spolupráce v blízkej budúcnosti.

V rámci rokovaní zástupcov jednotlivých rezortov oboch krajín sa dohodla ďalšia spolupráca v oblasti zdravotníctva (výživa, školské stravovanie, ochrana pacientských dát v elektronickej podobe), školstva, vedy, výskumu a športu (hospitačné pobyty pre učiteľov nemčiny), kultúry (digitálne zbierky, ochrana pamiatok a archeologických nálezov), spravodlivosti (vzdelávanie, výmena expertov prezenčnou formou alebo prostredníctvom videokonferencií), životného prostredia (ochrana prírody, zásobovanie vodou a spracovanie odpadovej vody) ako aj  hospodárstva (spolupráca s odvetvovými komorami a zväzmi, výmena skúsenosti v oblasti start-upov).

Zástupcovia sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra na rokovaní dohodli spustenie novej recipročnej formy vzdelávacieho seminára Organizácia a výstavba verejnej správy zástupcov orgánov samosprávy a  miestnej štátnej správy, ktorý úspešne prebieha už dlhé roky. V rámci doterajšej spolupráce mali každý rok možnosť zástupcovia slovenskej strany navštevovať vybrané úrady samosprávy a miestnej štátnej správy formou výmenných seminárov v Bavorsku. Komisia podporila novú formu spolupráce, v rámci ktorej budú môcť zástupcovia bavorskej samosprávy a štátnej správy každý druhý rok navštíviť slovenských partnerov, pričom zástupcovia slovenskej strany navštívia bavorských kolegov odteraz tiež každý druhý rok. Slovenská strana bude hostiť bavorskú stranu najbližšie na prelome júna a júla tohto roka, pričom táto forma je úplnou novinkou  v rámci 20-ročnej spolupráce. 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

UPOZORNENIE

V dňoch 31.3.2022 a 1.4.2022 sú stránkové hodiny podateľne z technických príčin zrušené. Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR