Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Znižovanie existujúcich bariér cezhraničnej slovensko-ukrajinskej spolupráce

05. 12. 2013

komisia_KE1

XI. zasadnutie Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu sa konalo v dňoch 28. a 29. novembra v Košiciach. Predmetom dvojdňových rokovaní slovenských a ukrajinských medzirezortných expertov boli kľúčové témy pohraničného života obyvateľov oboch štátov.

Oficiálne rokovania otvoril štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Jozef Buček, ktorý ako predseda slovenskej časti komisie privítal ukrajinskú delegáciu a jej predsedu Anatolija Arkadijovyča Maksiuta, prvého námestníka ministra pre ekonomický rozvoj a obchod Ukrajiny.

Úvodnou témou zasadnutia bola situácia v oblasti udeľovania víz a vydávania povolení na malý pohraničný styk pre občanov Ukrajiny. Komisia si vypočula informácie o aktuálnom stave a vývoji v tejto oblasti a vyslovila spokojnosť so stavom plnenia Dohody medzi Ukrajinou a Európskou úniou o zjednodušení vybavovania víz ako aj s plnením Dohody medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou o malom pohraničnom styku. Prítomní ďalej diskutovali o súčasnej situácii na hraničných priechodoch na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici. Komisia odporučila obidvom stranám pripraviť návrhy ohľadom perspektív výstavby nových spoločných hraničných priechodov s prihliadnutím na zmeny prijaté Kódexom schengenských hraníc na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici.

Ďalšou témou bol návrh Deklarácie medzi Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky a Ministerstvom príjmov  a ciel Ukrajiny o realizácii systému včasného informovania v prípade výskytu mimoriadnych situácií na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici. V závere prvého rokovacieho dňa experti diskutovali aj o súčasnom stave prípravy výstavby cestného hraničného priechodu Čierna – Solomonovo, ktorá vyplýva z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o výstavbe nového cestného hraničného priechodu Čierna – Solomonovo.

Druhý deň rokovaní otvorili informácie o progrese prípravy Metodických pokynov na spoluprácu Hasičského a záchranného zboru a hasičských jednotiek Slovenskej republiky a záchranných jednotiek Štátnej služby Ukrajiny pre mimoriadne situácie pri poskytovaní vzájomnej pomoci v prípade vzniku mimoriadnych udalostí. Ďalší bod zasadnutia sa týkal stavu realizácie Programu cezhraničnej spolupráce v rámci ENPI Maďarsko – Slovensko – Ukrajina – Rumunsko na roky 2007-2013 a  slovensko-ukrajinského projektu na ukrajinsko-slovenskej štátnej hranici v rámci tohto programu. Komisia taktiež privítala rozšírenie spolupráce v rámci lokality svetového dedičstva Karpatských bukových pralesov (Slovenska a Ukrajiny) o Staré bukové lesy Nemecka. Na zasadnutí komisie sa preberali aj podmienky účasti ukrajinských subjektov v projektoch realizovaných v rámci programu Cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou financovaných z Nórskych grantov 2009 – 2014.

Po rokovaniach obidve strany podpísali spoločný protokol, v ktorom sa zaviazali pokračovať v načrtnutých možnostiach optimalizácie, či zmien existujúcich dohôd v prospech občanov na oboch stranách hraníc.

XI. zasadnutie Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR