Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2023, nedeľa
 

Zo zasadnutia Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu

04. 10. 2010

rozhranicovaia-ukr-mini

V dňoch 30. septembra 2010 - 1. októbra 2010 sa na Ukrajine v meste Antalovci uskutočnilo 8. zasadnutie Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Slovenskú delegáciu viedol predseda slovenskej časti komisie Maroš Žilinka, štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ukrajinskú delegáciu viedol predseda ukrajinskej časti komisie Volodymyr Bandurov, prvý námestník ministra hospodárstva Ukrajiny.

Komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala podpisom  Dohody o vzájomnom informovaní sa pri mimoriadnych udalostiach medzi Obvodným úradom Košice a Obvodným úradom Prešov so Zakarpatskou oblastnou štátnou administratívou a tiež informáciou o vydávaní víz ukrajinským občanom po vstupe Slovenskej republiky do Schengenského priestoru. Na programe bol aj stav  vykonávania Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku, stav hraničných priechodov na spoločnej štátnej hranici a perspektívy výstavby ich infraštruktúry, príprava Programu prevencie a riešenia následkov mimoriadnych udalostí, informácia o stave prípravy projektu k priorite 3. programu cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013: "Zvýšenie efektívnosti na hraniciach", vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny pre podpísanie Dohody o spolupráci v rámci Medzinárodnej biosférickej rezervácie "Východné Karpaty" a príprava plánu slovensko-ukrajinských aktivít "Bukový les".

Predsedovia slovenskej a ukrajinskej časti komisie Maroš Žilinka a Volodymyr Bandurov pri podpise dohody

Komisia rozhodla, že jej ďalšie zasadnutie sa uskutoční v prvom polroku 2011 na území Slovenskej republiky. Bližšie informácie nájdete v Protokole z 8. zasadnutia Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

UPOZORNENIE

V dňoch 31.3.2022 a 1.4.2022 sú stránkové hodiny podateľne z technických príčin zrušené. Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR