Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2023, piatok
 

Zákonná úprava okresných úradov

Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii  miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov:

- ustanovuje postavenie, sídla a územné obvody a pôsobnosť okresných úradov,
- upravuje vyhlasovanie vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy,
- zrušuje niektoré miestne orgány štátnej správy a upravuje vzťahy súvisiace s ich zrušením.

Zákon v platnom znení je zverejnený na právnom a informačnom portáli www.slov-lex.sk.

Informácie o okresných úradoch sú dostupné na: www.minv.sk/miestna štátna správa.

Zákon č. 180/2013 Z. z. a jeho novelizácie sú dostupné v dokumentoch na stiahnutie: