Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Zákonná úprava okresných úradov

Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii  miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov

Tento zákon podľa § 1:
a) ustanovuje postavenie, sídla a územné obvody a pôsobnosť okresných úradov,
b) upravuje vyhlasovanie vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy,
c) zrušuje niektoré miestne orgány štátnej správy a upravuje vzťahy súvisiace s ich zrušením.
 

Odkaz na zákon v platnom znení - právny a informačný portál SLOV-LEX www.slov-lex.sk  

 

Zákon a jeho novelizácie: