Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. apríl 2024, štvrtok
 

Aké dokumenty u nás nájdete

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Podľa rozsahu a cennosti zachovaných archívnych dokumentov patrí Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra k najdôležitejším regionálnym archívom na území Slovenska.

Archív v minulosti prevzal a stále preberá zo svojho územného obvodu fondy orgánov štátnej moci, správy a samosprávy (mestečká a obce, okresné úrady, daňové úrady, notárske úrady, okresné a miestne národné výbory a iné), justície (okresné súdy a iné), finančníctva (banky a iné), hospodárstva (jednotné roľnícke družstvá, rôzne podniky, akciové spoločnosti a iné), politických strán a orgánov, spoločenských, kultúrnych a osvetových organizácií, školských organizácií (základné, stredné školy, školské zariadenia a iné), organizácii na poli zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (sociálne ústavy, detské a charitné domovy a iné), náboženských organizácií (farské úrady, židovské náboženské obce, rehole), fondy významných rodín a osobností regiónu, fondy rôznych cechov, spolkov a živnostenských spoločenstiev.

Okrem fondov časť archívnych dokumentov tvoria aj archívne zbierky (druhopisov cirkevných matrík, hudobnín rehole piaristov, máp a plánov, plagátov a letákov, kalendárov a iné). Medzi týmito zbierkami, tematicky budovanými k poznaniu dejín malokarpatského regiónu a južného Záhoria vyniká najmä obsiahla zbierka kroník (školských, obecných a cirkevných – od 17. stor až do 20. stor.), regionálnej literatúry a rôznych menších tlačených materiálov regionálneho zamerania. Pre poznanie miestnej histórie sú dôležité aj fondy z činnosti regionálnych osobností, medzi nimi spisovateľov, historikov, archivárov, kultúrnych pracovníkov, ako boli napríklad Pavol Šulla z Modry, rodina Jamnických z Pezinka, Juraj Pavelek zo Svätého Jura či písomná pozostalosť z plodného a aktívneho života bývalého riaditeľa archívu Jána Milana Dubovského.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]