Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Aké dokumenty u nás nájdete

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Z pramenného bohatstva archívu:

Medzi najdôležitejšie archívne fondy bezpochyby patrí už spomínaná Spišská župa 1314-1922. Na jej spracúvaní a sprístupnení sa podieľalo viacero odborných pracovníkov – archivárov. Výsledkom ich kolektívneho diela je 4-zväzkový inventár. Ďalšími sú archívy výsadných území Stolica X spišských kopijníkov (1222) 1385-1803Provincia XVI spišských miest (1143) 1420-1879, ktoré na Slovensku nemajú paralelu. Bádateľsky hojne využívanými archívnymi fondami sú tiež Krajský súd v Levoči (1264) 1872-1949 (1960), Župný súd v Levoči 1850-1861, Štátne zastupiteľstvo v Levoči 1850-1861, z archívnych zbierok Zbierka cirkevných matrík z územia Spiša 1599-1952, Zbierka máp a plánov 1711-1996, Zbierka pohľadníc zo Spiša 1870-1990Zbierka pečatidiel (1348-1910. Spišský archív v Levoči uchováva aj ďalšie cenné historické fondy, ktoré svojím obsahom a významom dokonca presahujú nielen samotný región Spiša, ale i Slovenska.  Sú to najmä Štátne gymnázium v Levoči 1750-1953,  fondy šľachtických rodov Archív rodu Máriáši zo Spišského Hrušova 1308-1948, Archív rodu Andrássy z Betliara 1569-1948, Archív rodu Andrássy z Krásnej Hôrky 1290-1948, Archív rodu Csáky z Bijacoviec 1713-1945, Archív rodu Csáky z Hodkoviec (1271) 1550-1943, Archív rodu Csáky zo Spišského Hrhova (1638) 1715-1945, Archív rodu Horvát-Stančič zo Strážok (1294) 1298-1973.

Početné a hodnotné sú archívne fondy významných osobností a rodín nadregionálneho charakteru. Skvelým príkladom môže byť jedinečný fond lekára a priekopníka röntgenológie v Uhorsku - Vojtech Alexander (1635) 1703-1975 (1982), ktorý obsahuje aj súbor röntgenových snímkov, ďalej Probstner z Novej Ľubovne 1784-1949, Alfréd Grosz 1809-1973 a mnohé iné. Bádateľsky sa hojne využíva tiež fond Magistrát mesta Levoče 1302-1922, Magistrát mesta Spišské Podhradie 1319-1922 a  tiež Spišské prepošstvo 1248-1812  či súkromný archív Spišskej Kapituly (1198) 1250-1948, Rímskokatolícky biskupský úrad v Spišskej Kapitule Piaristi v Podolínci (1608) 634-1879. Pestrú škálu pramenného bohatstva Spišského archívu v Levoči dopĺňajú fondy slúžnovských úradov, okresných úradov, národných výborov, notárskych úradov, súdov, advokátov, škôl, spolkov, lesných závodov, technických a poľnohospodárskych ústavov a podnikov, četníckych a žandárskych staníc a veliteľstiev, colníc, liečební, hotelov, družstiev a podobne.

Abecedný zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok k 26. 04. 2021 (PDF, 783 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]