Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Archívne pomôcky pracoviska Archív Kremnica

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

INVENTÁRE, KATALÓGY, REGISTRE ARCHÍVNYCH FONDOV A ZBIEROK
 

A       Orgány verejnej moci

A/XXI        Okresná správa do roku 1945


A/XXI.2 Okresné úrady     

                                                                     
Okresný úrad v Kremnici /1919/ 1923 – 1945 (PDF, 32 MB)
Okresný úrad vo Svätom Kríži 1923 – 1928 (PDF, 9 MB)
Okresný úrad v Novej Bani /1888/ 1923 – 1945 (PDF, 32 MB)
(PDF, 38 MB)

A/XXIV     Mestská a obecná správa do roku 1945


A/XXIV.2 Mestské úrady       

Mestský úrad v Kremnici, I. časť  /1886/ 1923 – 1945 /1951/ (PDF, 45 MB) 

Mestský úrad v Kremnici, 1923 – 1945, II. časť, 1. diel (PDF, 52 MB)

Mestský úrad v Kremnici, 1923 – 1945, II. časť, 2. diel (PDF, 23 MB)

Mestský úrad v Kremnici, 1923 – 1945, II. časť, 3. diel (PDF, 30 MB)A/XXIV.5 Notárske úrady

Obvodný notársky úrad v Lovči 1858 – 1945 /1950/ (PDF, 4 MB)

Obvodné notárske úrady z obvodu Okresného úradu v Kremnici /1868/ 1888 – 1950, I. časť (skupinový inventár) (PDF, 48 MB)
fondy: Obvodný notársky úrad v Bartošovej Lehôtke 1893 - 1945
            Obvodný notársky úrad v Janovej Lehote 1881 - 1944
            Obvodný notársky úrad v Kopernici 1906 - 1949
            Obvodný notársky úrad v Kremnici - okolie 1893 - 1944 (zápisnice, evidenčné knihy a registratúrne pomôcky)

Obvodné notárske úrady z obvodu Okresného úradu v Kremnici /1868/ 1888 – 1950, II. časť (skupinový inventár) (PDF, 52 MB)

fondy:   Obvodný notársky úrad v Kremnici - okolie 1893 - 1944 (prezidiálna, administratívna a účtovná agenda)
             Obvodný notársky úrad v Trnavej Hore /1868/ 1888 - 1950
             Obvodný notársky úrad v Žiari nad Hronom 1888 - 1945 /1947/ 

Obvodné notárske úrady v bývalom okrese Nová Baňa 1871 – 1945 /1848 – 1952/, I. časť (skupinový inventár) (PDF, 38 MB)
fondy:  Obvodný notársky úrad v Brehoch 1885 - 1945
             Obvodný notársky úrad v Hliníku nad Hronom 1911 - 1948 (1950)
             Obvodný notársky úrad v Hornej Ždani 1905 - 1945
             Obvodný notársky úrad v Horných Hámroch 1877 - 1940
             Obvodný notársky úrad v Hrabičove 1930 - 1944
             Obvodný notársky úrad v Novej Bani 1920 - 1945 (1952)
             Obvodný notársky úrad v Hronskom Beňadiku 1875 - 1945

Obvodné notárske úrady v bývalom okrese Nová Baňa 1871 – 1945 /1848 – 1952/, II. časť (skupinový inventár) (PDF, 37 MB)
fondy:  Obvodný notársky úrad vo Veľkej Lehote 1915 - 1945
             Obvodný notársky úrad vo Veľkom Poli 1912 - 1939
             Obvodný notársky úrad vo Voznici 1906 - 1945
             Obvodný notársky úrad vo Vyhniach (1848) 1887 - 1944
             Obvodný notársky úrad v Žarnovici 1883 - 1945 (1948)

A/XXV Mestská a obecná správa v rokoch 1945 – 1990

A/XXV.2  Obvodné úrady miestnych národných výborov

Obvodné úrady MNV v bývalom okrese Kremnica 1945 - 1950 (PDF, 47 MB)