Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Podujatia

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

 

Prezentácia je jednou zo základných poslaní archívu slúžiaca na zvýšenie povedomia širokej verejnosti cez spoznávanie prameňov svojho mesta, regiónu, inštitúcií, ale aj práce archivárov. Táto propagačná podoba sprístupňovania archívnych dokumentov sa od roku 2016 v kremnickom archíve predostrela formou Dní otvorených dverí, exkurzií a hodín dejepisu. Pribudli i prezentácie s tematickými prednáškami ku konaným výstavám Klenoty mesta Kremnice (2016), Postavenie mesta Kremnice na mapách Európy (2016), Remeslá, živnosti a priemysel v bývalých okresoch Kremnica a Nová Baňa (2017),  Spomienky, osobnosť Teodor Lamoš (2017), Kremnica v premenách času (2018), Spoznaj, objav a doplň pohľady na mesto Kremnica (2018), Pramenná hodnota dokumentov k 100. výročiu vzniku 1. Československej republiky v kremnickom archíve (2018),   Školstvo a vzdelávanie v minulosti (2019) a Divadlo a jeho podoby v archívnych dokumentoch (2020). Kremnický archív sa spoluúčasťou s Mestským úradom v Kremnici, NBS Múzeom mincí a medailí, Štátnou mincovňou, š. p. Kremnica, Pohronským múzeom v Novej Bani a Kultúrnohistorickým múzeom v Magdeburgu písomnými prameňmi podieľal aj na výstavách Pôsobnosť PhDr. Teodora Lamoša, CSc. v meste Kremnica (2017), Vznik Československej republiky 1918 – Kremnická mincovňa a jej postavenie v novom štáte (2018), Zbohom vojna! (2018), Magdeburské právo (2019) a Strela jasná okovaná (2020). Verejno-propagačná činnosť sa spája aj so seminárom  Jozef Horváth, osobnosť mesta Kremnice a jej samosprávy (2017) v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Kremnici.


Budovanie pozitívneho imidžu kremnického archívu sa realizuje i formou spolupráce s rôznymi vedeckými, odbornými i kultúrnymi inštitúciami a médiami v podobe spracovaných článkov, publikácií, štúdií či prednášok. Do povedomia verejnosti sa dostal aj zorganizovanou konferenciou Kremnica v dejinách 20. storočia v spolupráci s Mestom Kremnica a Ústavom pamäti národa. Taktiež na podnet archívu došlo k udeleniu čestného občianstva in memoriam PhDr. Teodorovi Lamošovi, CSc., (2017) výnimočnej archívnej osobnosti, ktorý si svojou prácou a jedinečnosťou získal nesmierne uznanie a rešpekt.


Kremnický archív sa tak roky snaží napĺňať svoje nenahraditeľné poslanie prezentovaním kultúrneho dedičstva, čo verejnosť vníma pozitívne. Veríme, že v budúcnosti budú naše podujatia naďalej oslovovať návštevníkov, pre ktorých sa stanú vhodnou príležitosťou  na doplnenie si vedomostí a poznania zaujímavej práce archivárov. Tešíme sa na Vás!

 

Podujatia v roku 2016

Podujatia v roku 2017

Podujatia v roku 2018

Podujatia v roku 2019

Podujatia v roku 2020

Podujatia v roku 2021

Podujatia v roku 2022

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]