Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2022, streda
 

Cenník služieb a správnych poplatkov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Vyhotovovanie kópií archívom

A. Elektrografické kópie (xerokópie)

1. Čiernobiele

jednostranné

A4/list

A3/list

- z voľných listov

0,19 €

0,26 €

- z viazaných listov

0,23 €

0,29 €

- z veľkoformátových predlôh

0,33 €

0,39 €

obojstranné

 

 

- z voľných listov

0,39 €

0,53 €

- z viazaných listov

0,46 €

0,59 €

- z veľkoformátových predlôh

0,66 €

0,79 €

 

2. Farebné

jednostranné

A4/list

A3/list

- z voľných listov

0,82 €

1,49 €

- z viazaných listov

0,99 €

1,65 €

obojstranné

 

 

- z voľných listov

1,32 €

1,99 €

- z viazaných listov

1,99 €

2,65 €

 

B. Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou a ukladanie dát na pamäťové médium

1. Snímanie jednoduchých plošných predlôh skenerom alebo digitálnym fotoaparátom v rozlíšení 300 DPI a veľkosti výstupu 1:1 - ČB/farba

formát predlohy do A4

1,99 €/list

formát predlohy väčší ako A4 až do A3

3,98 €/list

 

 

 

2. Snímanie predlôh vysokokvalitnou digitálnou technikou - ČB/farba

formát predlohy do A4 rozlíšenie až do

600 DPI, 1:1

8,29 €/list

formát predlohy do A3 rozlíšenie

300 DPI, 1:1

8,29 €/list

formát predlohy do A2 rozlíšenie

300 DPI, 1:1

9,95 €/list

formát predlohy do A1 rozlíšenie

240 DPI, 1:1

13,27 €/list

formát predlohy do A0 rozlíšenie

170 DPI, 1:1

16,59 €/list

 

 

výstupný formát do A5

1,65 €/záber

výstupný formát A5 - A4

2,32 €/záber

výstupný formát A4 - A3

3,31 €/záber

 

 

 

4. Ukladanie dát na pamäťové médium (CD, DVD, USB kľúč žiadateľa)

1,32 € na USB kľúč žiadateľa

1,65 € (vrátane ceny za nosič CD)

2,32 € (vrátane ceny za nosič DVD)

5. Tlač z digitálneho záznamu

- čiernobiela

do A4

0,66 €/ks

do A3

1,32 €/ks

 

 

 

- farebná

do A4

1,65 €/ks

do A3

3,31 €/ks

 

 

Udelenie súhlasu žiadateľovi používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovovanie kópií na iné ako úradné účely

13,27 € za každý aj začatý deň

 

Úkony súvisiace s vypracovaním a doručovaním rešerše

A. Cena za vypracovanie rešerše

1/ Jednoduchá rešerš

13,27 €/1 h

charakteristika (príklady):

 

a. určenie lokality s jednoznačným významom podľa lexikónu,

 

 

b. výpisy z matrík - z určeného prameňa a miesta,

 

 

c. genealogická rešerš s použitím matrík po roku 1850 (prípadne registrom).

 

2/ Zložitá rešerš

19,91 €/1 h

charakteristika (príklady):

 

a. určenie lokality podľa lexikónu, viacvýznamové, doplňované využitím ďalších lokalizačných pomôcok, určenie lokality mimo územia SR,

 

 

b. genealogická rešerš z matrík, od 16. storočia do roku 1850; nemecký, maďarský, latinský jazyk, bez registrov, paleografická náročnosť,

 

 

c. rešerš z heraldických prameňov,

 

 

d. rešerš z matrík židovských náboženských obcí.

 

3/Zložitá kombinovaná rešerš

21,57 €/1 h

charakteristika (príklady):

 

a. určenie lokality s využitím širšieho okruhu pomôcok vrátane etymologického komentára či ďalších údajov, zaradenie lokality mimo územia SR, 

 

 

b. genealogická rešerš jazykovo a paleograficky mimoriadne náročná s využitím ďalších typov archívnych dokumentov - sčítacie operáty, sčítanie ľudu z materiálu žúp 1869, nobilitáriá - armálesy, súpisy šľachty, taxácie, magistrátne protokoly, cechové písomnosti, zbierky erbových listín, živnostenské registre, súdne spisy - testamenty, noviny - oznámenia, nekrológy a pod. 

 

 

c. heraldické rešerše - kombinované s rozbormi či odkazmi, komentárom a pod.

 

Základnou časovou jednotkou pre výpočet ceny je 30 minút (1 - 30 minút = 50% sadzby, 31 - 60 minút = 100% sadzby).

B. Stanovenie manipulačného poplatku

1/ manipulačný poplatok znížený

3,31 €

charakteristika:

 

účtuje sa, ak je žiadosť podaná

 

a/ na predtlačenom  formulári (spravidla žiadosti o genealogický výskum),

 

b/ v strojopise (bez formuláru aj v cudzom jazyku, obsahuje potrebné údaje).

 

2/ manipulačný poplatok

6,63 €

charakteristika:

 

účtuje sa, ak je žiadosť podaná v rukopise, ktorý spôsobuje značné ťažkosti pri čítaní a identifikácii údajov.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]