Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2023, nedeľa
 

Čiastka 1 Vydaná 1.1.2009

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 19

Čiastka 1

Vydaná 1. januára 2009

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 5. decembra 2008 o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-204-2008/01247 z 5. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-204-2007/01101 z 15. októbra 2007, ktorou sa vydáva vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán obvodných úradov

METODICKÝ POKYN Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. decembra 2008 č. 232002-2008/09741, ktorým sa usmerňuje postup obcí, vyšších územných celkov, obvodných úradov a niektorých ďalších miestnych orgánov štátnej správy a niektorých ústredných orgánov štátnej správy pri spracúvaní „Správy o činnosti obcí a vyšších územných celkov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy“