Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2023, štvrtok
 

Čiastka 1, vydaná 28.01.2005

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 15

Čiastka 1

 Vydaná 28. januára 2005

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 25. januára 2005 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2005/00144 z 3. januára 2005, ktorou sa určuje vnútorná organizácia krajského úradu a obvodného úradu

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 25. januára 2005 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2005/00145 z 3. januára 2005, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok krajského úradu

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 25. januára 2005 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2005/00146 z 3. januára 2005, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok obvodného úradu

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 7. januára 2005 o udelení oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trnave č. 1/2005 zo 4. januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 1/2005 z 11. januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 1/2005 zo 4. januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2005 zo 4. januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2005 z 11. januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

OZNÁMENIE Krajského úradu v Žiline o vydaní rozhodnutia č. 8 z 26. novembra 2004, ktorými sa mení a dopĺňa rozhodnutie Krajského úradu v Žiline č. 3 z 21. januára 2004 o zriadení pracoviska Obvodného úradu v Martine v meste Turčianske Teplice