Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Čiastka 1 Vydaná 7.01.2008

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 18

Čiastka 1

 Vydaná 7. januára 2008

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 3. januára 2008 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-155-10/UO-2007 z 27. decembra 2007, ktorou sa mení smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZÚ-97/ÚO-2005 z 13. júna 2005 na zabezpečenie jednotného postupu plnenia úloh krajských úradov a obvodných úradov po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 3. januára 2008 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-424-10/KM-2007 z 27. decembra 2007, ktorou sa mení smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZÚ-252-15/2005 z 15. júna 2005, ktorou sa zjednocuje postup krajských úradov pri príprave na krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu a pri ich riešení

REDAKČNÉ OZNÁMENIE O OPRAVE CHYBY na obálke Vestníka vlády Slovenskej republiky, ročník 17, čiastka 9 vydaná 20. novembra 2007