Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Čiastka 10 Vydaná 28. 11. 2008

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 18

Čiastka 10

Vydaná 28. novembra 2008

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 22. októbra 2008 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002/07806 z 22. októbra 2008, ktorou sa upravuje postup obvodného úradu pri zriadení pracoviska obvodného úradu

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2008 z 10. novembra 2008, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Brestovská jaskyňa

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 3/2008 z 30. októbra 2008, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Geceľ

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 10/2008 z 11. novembra 2008, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Lipy vo Vladiči

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Košice č. 2/2008 z 24. novembra 2008, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Spišskonovoveský javor

OZNÁMENIE Obvodného úradu v Michalovciach o vydaní rozhodnutia č. AM/2008/04359 zo dňa 11. novembra 2008, ktorým sa zriaďuje pracovisko Obvodného úradu v Michalovciach