Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Čiastka 10 Vydaná 31. októbra 2005

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 15

Čiastka 10

Vydaná 31. októbra 2005

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 21. októbra 2005 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-556/VO-2005 z 20. októbra 2005 o postupe krajských úradov a obvodných úradov pri žiadaní pomoci zo zahraničia pri mimoriadnych udalostiach

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. októbra 2005 o vydaní Metodického usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-202-2005/04342 zo 4. októbra 2005 pre samosprávne kraje na zabezpečenie ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného zastupiteľstva samosprávneho kraja v roku 2005

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 6/2005 z 26. septembra 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

OZNÁMENIE Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní rozhodnutí č. 13, 14, 15, 16, 17 a 18 z 5. októbra 2005, ktorými sa menia úradné dni a pracovný čas na pracoviskách Obvodného úradu v Lučenci, Obvodného úradu v Rimavskej Sobote, Obvodného úradu vo Zvolene a Obvodného úradu v Žiari nad Hronom a počet zamestnancov na úseku všeobecnej vnútornej správy v stálom pracovisku Obvodného úradu vo Zvolene v meste Detva, ulica Záhradná číslo 12