Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Čiastka 2 vydaná 14.5.2012

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 22

Čiastka 2

Vydaná 14. mája 2012

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-OVVS3-2012/0111958 z 2. mája 2012 o územných zmenách v obciach k 31. decembru 2011

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o udelení a zániku oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 1/2012 z 3. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Smrekovica a jej ochranné pásmo

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2012 z 30. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Demänovská slatina a jeho ochrenné pásmo

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 2/2012 zo 4. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Sihoť

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3/2012 zo 4. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vanišovec

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 1/2012 z 10. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Svarkovica

VYHLÁŠKA  Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2012 z 13. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje prírodná pamiatka Beliansky potok

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 1/2012 z 10. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Pri Orechovom rade

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 2/2012  z 10. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Juhásove slance

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 3/2012 z 10. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Komárňanské slanisko

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 4/2012 z 10. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Pavelské slanisko

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 5/2012 z 10. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Šurianske slaniská

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Košice č. 1/2012 z 30. apríla 2012, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Borovica v Krčave

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2012 z 5. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Beležír

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostrediav v Banskej Bystrici č. 3/2012 z 10. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Gavurky

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 4/2012 z 5. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Ťahan

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 5/2012 z 25. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje ochrnné pásmo prírodnej pamiatky Jelenecká jaskyňa

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2012 z 26. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Dálovský močiar

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 7/2012 z 25. apríla 2012, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Dekrétova jaskyňa, Kamenná diera, Janošíkova skrýša a Mara

REDAKČNÉ OZNÁMENIE O OPRAVE CHYBY vo vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 14/2011 zverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, Ročník 21, Čiastka 5 vydaná 14. decembra 2011