Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2023, streda
 

Čiastka 2 vydaná 2. apríla 2012

 

XXVI/2  Pokyn generálneho riaditeľa sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje rozsah, štruktúra  a spôsob vedenia dokumentácie obvodného úradu na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného systému a ochrany utajovaných skutočností