Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2023, nedeľa
 

Čiastka 2 vydaná 20.2.2014

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 24

Čiastka 2

Vydaná 20. februára 2014

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 1. februára 2014 o vydaní metodického pokynu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2014  na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov v súvislosti s prístupom do pátracích evidencií po vozidlách vedených Policajným zborom

OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 1. februára 2014 o vydaní metodického pokynu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 2/2014 na zabezpečenie jednotného postupu pri prideľovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, umiestňovaní a upevňovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a identifikačného čísla vozidla VIN na vozidle

OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 1. februára 2014 o vydaní metodického pokynu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 3/2014 na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov v súvislosti s vyradením vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách

OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 1. februára 2014 o vydaní metodického pokynu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 4/2014 na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov v súvislosti s výmenou technického osvedčenia vozidla

OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 1. februára 2014 o vydaní metodického pokynu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 5/2014 na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov a poverených technických služieb overovania vozidiel v súvislosti s jednotlivo vyrobenými vozidlami

OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 1. februára 2014 o vydaní metodického pokynu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6/2014 na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov a poverených technických služieb overovania vozidiel v súvislosti s jednotlivo dokončovanými vozidlami

OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 1. februára 2014 o vydaní metodického pokynu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 7/2014 na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov a poverených technických služieb overovania vozidiel v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami

VYHLÁŠKA Okresného úradu Trnava č. 1/2014 z 22. januára 2014, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 - 2015