Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Čiastka 2 vydaná 25.2.2010

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 20

Čiastka 2

Vydaná 25. januára 2010

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 11. februára 2010 o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002-2010/00399 z 11. januára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-202-2007/09313 z 15. augusta 2007, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok obvodného úradu v znení smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002-2008/08792 z 22. decembra 2008 a smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002-2009/11513 zo 7. septembra 2009

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o udelení a zániku oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Košice č. 1/2010 z 15. februára 2010, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Brest vo Vlachove

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Košice č. 2/2010 z 19. februára 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Bešiansky polder

REDAKČNÉ OZNÁMENIE O OPRAVE CHYBY v oznámení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o udelení a zániku oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi zverejnenom vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, Ročník 19, Čiastka 9 vydaná 29. septembra 2009