Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. február 2023, štvrtok
 

Čiastka 2 Vydaná 25. februára 2005

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 15

Čiastka 2

Vydaná 25. februára 2005

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 203-2005/03204 z 28. januára 2005 o územných zmenách obcí vykonaných do 31. decembra 2004

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3/2005 z 15. februára 2005, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Starý háj a jej ochranné pásmo

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 3/2005 z 21. januára 2005, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Smrečiansky park

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2005 z 13. januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Nitre č. 1/2005 z 12. januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 1/2005 z 12. januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Košice č. 1/2005 12. januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

STANOVISKO Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 8. decembra 2004 č. 11

STANOVISKO Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 8. decembra 2004 č. 12

STANOVISKO Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku zo 7. februára 2005 č. 13

STANOVISKO Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku zo 7. februára 2005 č. 14