Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Čiastka 2 vydaná 25. januára 2008

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2008

Čiastka: 2 z 25. januára 2008

 XXVI/2  Zameranie činnosti obvodného úradu v sídle kraja pri plnení úloh krízového riadienia, hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému civilnej ochrany obyvateľstva, civilného núdzovéh plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry a správy materiálu civilnej ochrany v roku 2008