Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Čiastka 2 vydaná 3. apríla 2009

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2009

Čiastka: 2 z 3. apríla 2009

 

XXVI/2  Metodický pokyn sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu spracovávania ročného vyhodnotenia činnosti odborov civilnej ochrany a krízového riadenia obvodných úradov v sídle kraja a obvodných úradov v územnej pôsobnosti kraja