Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2023, piatok
 

Čiastka 3 vydaná 12. mája 2014

 

IX/1  Operatívny pokyn generálenho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  k postupu pri poskytovaní náhrady škody spôsobenej živočíchom podľa § 97 až 102 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

IX/2   Operatívny pokyn riaditeľa odboru zmeny klímy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veciach uplatňovania zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov