Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Čiastka 3 Vydaná 28.3.2007

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 17

Čiastka 3

Vydaná  28.3.2007

OBSAH

OZNÁMENIE Krajského úradu v Trenčíne o vydaní rozhodnutia č. 1 zo dňa 8. februára 2007, ktorým sa mení rozhodnutie Krajského úradu v Trenčíne č. 1 zo dňa 19. januára 2004 na zriadenie pracoviska Obvodného úradu v Trenčíne v meste Dubnica nad Váhom

OZNÁMENIE Krajského úradu v Trenčíne o vydaní rozhodnutia č. 2 zo dňa 8. februára 2007, ktorým sa mení rozhodnutie Krajského úradu v Trenčíne č. 2 zo dňa 19. januára 2004 na zriadenie pracoviska Obvodného úradu v Trenčíne v meste Ilava

OZNÁMENIE Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaných potvrdeniach o akreditácii vzdelávacích aktivít a vzdelávacích ustanovizní pre vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2007 z 20. februára 2007, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Borievka pri Sebechleboch

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 3/2007 z 9. marca 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2007 z 20. marca 2007, ktorou sa vyhlasuje chránený krajinný prvok Vápenický potok