Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Čiastka 3 vydaná 30.9.2013

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 23

Čiastka 3

Vydaná 30. septembra 2013

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 11. septembra 2013 o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 5. septembra 2013 č. SVS-OMSZV1-2013/018223, ktorou sa upravuje postup pri zriadení a zrušení pracoviska okresného úradu

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 18. septembra 2013 o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. septembra 2013 č. SVS-OMSZV1-2013/022320, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu

OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 12. septembra 2013 o vydaní smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 12. septembra 2013 č. 50/2013, ktorou sa určuje postup obvodného úradu v sídle kraja pri posudzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 2/2013 zo 17. júna 2013, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 - 2015

VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Banská Bystrica č. 4/2013 z 21. augusta 2013, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Banskobystrické ľaliovníky

VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Prešov č. 4/2013 z 21. augusta 2013, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Lipy vo Veľkrope

VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Bratislava č. 7/2013 z 18. septembra 2013, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Parčík pri Avione