Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2023, nedeľa
 

Čiastka 3 vydaná 31. 3. 2014

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 24

Čiastka 3

Vydaná 31. marca 2014

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-OVS3-2014/005036 z 13. marca 2014 o územných zmenách v obciach k 31. decembru 2013

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o udelení oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

VYHLÁŠKA Okresného úradu Bratislava č. 1/2014 zo 14.mraca 2014, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011 - 2015