Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Čiastka 4 vydaná 14.12.2012

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 22

Čiastka 4

Vydaná 14. decembra 2012

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. decembra 2012 o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. decembra 2012 č. SVS-OKMVS1-2012/028053, ktorou sa určuje vnútorná organizácia obvodného úradu

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2012 z 26. októbra 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Šrenecké piesky

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 5/2012 z 29. októbra 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Bežnisko

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 6/2012 z 15. novembra 2012, ktorou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Košice č. 2/2012 z 26. novembra 2012, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Jaskyňa v Havranej skale

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Košice č. 3/2012 z 26. novembra 2012, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Zelená jaskyňa, Biela jaskyňa, Hatinská jaskyňa, Hutnianska jaskyňa a Peško

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby v Metodickom pokyne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-2012/028082 z 30. októbra 2012, ktorým sa ustanovuje postup obvodných úradov, krajských školských úradov, krajských stavebných úradov a územných vojenských správ pri prechode majetku štátu, pohľadávok a záväzkov, práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, súdnych sporov, exekučných konaní, ktoré podľa zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov prechádzajú na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a pri zabezpečení niektorých úloh súvisiacich so zrušením obvodných úradov, krajských školských úradov, krajských stavebných úradov a  územných vojenských správ zverejnenom vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, Ročník 22, Čiastka 3 vydaná 15. novembra 2012