Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

Čiastka 4 vydaná 15. mája 2007

OPERATÍVNE POKYNY

pre

KRAJSKÉ ÚRADY A OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2007

Čiastka: 4 z 15. mája 2007

 

VII/1  Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre krajské úrady a obvodné úrady o vyraďovaní registratúrnych záznamov

VII/2  Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre krajské úrady a obvodné úrady v sídle kraja o delimitácii registratúrnych záznamov vzniknutých z činnosti krajských úradov a o ich ďalšej správe