Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2023, sobota
 

Čiastka 4 vydaná 26. apríla 2007

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 17

Čiastka 4

Vydaná  26. apríla 2007

OBSAH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 1/2008 z 1. februára 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Trnava č. 1/2008 z 25. februára 2008, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Driny

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 1/2008 z 28. februára 2008, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Mučínska jaskyňa a Vešeléniho jaskyňa

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 5/2008 z 13. marca 2008, ktorou sa zrušuje ochrana niektorých chránených stromov v Prešovskom kraji