Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Čiastka 4 vydaná 31.5.2010

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 20

Čiastka 4

Vydaná 31. mája 2010

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 25. mája 2010 o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002-2010/12846 zo 17. mája 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-202-2007/08676 z 15. augusta 2007, ktorou sa určuje vnútorná organizácia obvodného úradu 

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 25. mája 2010 o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002-2010/12848 zo 17. mája 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-202-2007/09313 z 15. augusta 2007, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok obvodného úradu v znení smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002-2008/08792 z 22. decembra 2008, smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002-2009/11513 zo 7. septembra 2009 a smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002-2010/00399 z 11. januára 2010 

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o udelení a zániku oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

OZNÁMENIE Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaných potvrdeniach o akreditácii vzdelávacích aktivít a vzdelávacích ustanovizní pre vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 4/2010 z 20. apríla 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

OZNÁMENIE Obvodného úradu Nové Mesto nad Váhom o vydaní rozhodnutia č. A/2010/01403 zo dňa 22. apríla 2010, ktorým sa zrušuje pracovisko Obvodného úradu Nové Mesto nad Váhom