Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. február 2023, štvrtok
 

Čiastka 5 Vydaná 7. júna 2005

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 15

Čiastka 5

Vydaná 7. júna 2005

OBSAH

OZNÁMENIE Vydaná Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. apríla 2005 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2005/02039 z 25. apríla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2005/00144 z 3. januára 2005, ktorou sa určuje vnútorná organizácia krajského úradu a obvodného úradu

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. apríla 2005 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2005/02040 z 25. apríla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha k Smernici Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2005/00145 z 3. januára 2005,ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok krajského úradu

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. apríla 2005 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2005/02041 z 25. apríla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha k Smernici Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2005/00146 z 3. januára 2005, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok obvodného úradu

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 24. mája 2005 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2005/01867 zo 17. mája 2005 pre krajské úrady a obvodné úrady na zjednotenie úradných dní, služobného a pracovného času pri vybavovaní vecí fyzických osôb a právnických osôb krajskými úradmi a obvodnými úradmi