Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Čiastka 6 vydaná 20. júla 2007

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 17

Čiastka 6

Vydaná 20. júla 2007

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o udelení a zániku oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 1/2007 z 18. júna 2007, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Lipy v Turej Lúke

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Košice č. 1/2007 z 11. júla 2007, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Brest väzový pred obcou Zemplínsky Branč, Lipa v Slavci, Lipy v obci Letanovce a Pagaštan v Smižanoch

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Košice č. 2/2007 z 11. júla 2007, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Krásnohorská jaskyňa

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Trnava č. 2/2007 z 11. júla 2007, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Lipa v Drahovciach

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 6/2007 z 12. júla 2007, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Lieska na Partizánskej ulici

REDAKČNÉ OZNÁMENIE O OPRAVE CHYBY vo vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2006 z 27. novembra 2006, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Brvnište

REDAKČNÉ OZNÁMENIE O OPRAVE CHYBY vo vyhláške Krajského úradu životného prostredia Trnava č. 2/2006 z 8. decembra 2006, ktorou sa vyhlasujú chránené stromy Piešťanské topole