Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2020, piatok
 

Čiastka 6 vydaná 26. marca 2008

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2008

Čiastka: 6 z 26. marca 2008

 

XXVI/7  Metodický pokyn sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie vedenia dokumentácie obvodného úradu na úseku krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany utajovaných skutočností