Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2023, nedeľa
 

Čiastka 6 vydaná 30.6.2014

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 24

Čiastka 6

Vydaná 30. júna 2014

OBSAH 

3.  OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 9. júna 2014 o vydaní smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 9. júna 2014 č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov

 

4.   OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 27. júna 2014 o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 27. júna 2014 č. 79/2014, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky    č. 142/2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu (oznámená v čiastke  č. 3/2013 V. v. SR)