Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Čiastka 8 Vydaná 29.11.2007

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 17

Čiastka 8

Vydaná 29. novembra 2007

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30. októbra 2007 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-204-2007/01101 z 15. októbra 2007, ktorou sa vydáva vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán obvodných úradov

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30. októbra 2007 o vydaní Smerníc Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-204-2007/01121 z 29. októbra 2007, ktorými sa určuje postup obcí, obvodných úradov a štátnych archívov pri príprave vyraďovacieho konania a vyraďovaní štátnych matrík a zbierok listín

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 1/2007 z 21. novembra 2007, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Svodovský park

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2007 z 14. novembra 2007, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Dunajské ostrovy

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 8/2007 z 19. novembra 2007, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pod Pajštúnom

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Košice č. 5/2007 z 2. novembra 2007, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Bisce

STANOVISKO Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 25. októbra 2007 č. 17