Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. február 2023, štvrtok
 

Čiastka 8 Vydaná 30. augusta 2005

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 15

Čiastka 8

Vydaná 30. augusta 2005

OBSAH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 7/2005 z 25. júla 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

OZNÁMENIE Krajského úradu Trenčíne o vydaní rozhodnutia č. 1 z 20. júla 2005, ktorými sa mení rozhodnutie Krajského úradu v Trenčíne č. 8 z 19. januára 2004 o zriadení pracoviska Obvodného úradu v Prievidzi v meste Partizánske