Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2023, sobota
 

Čiastka 9 vydaná 20. decembra 2007

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 17

Čiastka 9

Vydaná 20. decembra 2007

OBSAH

 

OZNÁMENIE Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaných potvrdeniach o akreditácii vzdelávacích aktivít a vzdelávacích ustanovizní pre vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o udelení a zániku oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

OZNÁMENIE  Obvodného úradu   v Michalovciach o vydaní rozhodnutia č. RZ-1/2007 zo dňa 27. novembra 2007, ktorým sa zriaďuje pracovisko Obvodného úradu v Michalovciach